PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU
VỀ VIỆC CÔN AN KỀM KẸP NGĂN CẤM ĐE DỌA DÂN OAN TỪ NHIỀU TỈNH KÉO VỀ SÀI GÒN BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU CỘNG XÂM LƯỢC


Thông Tin Công luận

Kính thưa Đồng Bào và các Thân Hữu trong ngoài nước
Phong Trào chúng tôi xin thông tin, đã 3 ngày nay Dân Oan từ các tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Bà Riạ, ... bị côn an an ninh canh gác rất nghiêm ngặt, chúng ngăn cấm và đe dọa nếu Dân Oan đi Sài Gòn biểu tình thì sẽ bắt. Riêng viên đại tá Ngô Minh Đức côn an tỉnh Cần Thơ tới nhà Dân oan Phan Thị Vân khuyến cáo “Mấy bà đừng có đi đâu hết, có ra tới Hà Nội cũng chả giải quyết được gì..”.

Phong Trào chúng tôi âm thầm chuẩn bị xuống đường tại Sài Gòn ngày 5-11-2015 để tỏ cho Tập Cận Bình là chủ tịch nước Tàu cộng và tập đoàn Việt cộng bạo ngược với dân nhưng nhận giặc làm cha thấy rõ không phải toàn dân Việt đều hèn nhát cầu an mà vẫn còn những con người kiên cường bất khuất, không bao giờ chịu bị tà quyền ác đảng khuất phục đè bẹp.
Nhưng nhiều đoàn thể bạn và các nhóm yêu nước nhiệt tình quá, đã công khai kêu gọi tổ chức biểu tình phản đối tại Sài Gòn, Hà Nội nên côn an an ninh canh chừng rất nghiêm ngặt, nhất là từ ngày hôm qua 3-11-2015 mà Dân Oan của Phong Trào là một trong những đối tượng chúng chiếu cố kỹ.
Phong Trào Dân Oan đã chuẩn bị 3 biểu ngữ sau đây để giương cao khi tuần hành:
1- THÙ NGHICH VỚI DÂN, CUNG KÍNH ĐÓN TẬP CẬN BÌNH CÔNG KHAI NHẬN GIẶC LÀM CHA, VẬY CSVN LÀ AI ?????
2- MỌI CAM KẾT VỚI TÀU ĐỀU VÔ GIÁ TRỊ VI CSVN KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO DÂN TỘC VN
3- CSVN LÀ NGUỒN GỐC MỌI THẢM HỌA CỦA DÂN TỘC VN
Từ bây giờ cho tới sáng ngày 5-11-2015 Dân Oan từ nhiều tỉnh chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cố gắng tìm cách bày tỏ ý chí không chịu sống nhục và quyết tâm của người Việt yêu nước, chống giặc Tàu xâm lược và tay sai là CSVN.
Xin Đồng Bào và Thân Hữu trong ngoài nước cầu nguyện các đấng anh linh của dân tộc phù hộ cho Dân Oan chúng tôi vượt thắng các kềm kẹp ngăn trở và cấm đoán của tà quyền ác đảng để chúng tôi thực hiện được cuộc xuống đường quan trọng này.
Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu kính cáo.

Việt Nam ngày 4 tháng 11 năm 2015

2 nhận xét: