Nhà cầm quyền có thể chai lỳ trước một bản án oan khốc sắp đem thi hành?


 Phạm Toàn

Cái lũ người thuộc về cái thể chế gây án oan, sau khi "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, đã tìm ra những biện pháp tự che giấu bộ mặt thật của mình.


Chúng "thả" ông Huỳnh Văn Nén ra, cho tại ngoại, với lý do bênh tật. Chúng "miễn khởi tố" Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ... chẳng vì lý do gì sất.

Còn với ngưởi tử tù Lê Văn Mạnh mà chúng đã bức cung và nhục hình để cố giết cho bằng được... thì chúng sẽ cho thi hành án trong vòng ít giờ nữa.

Này, những Nghị, và những Rứa, và những Phiêu, lũ người cùng quê Thanh Hóa, lũ người tự hào là "của Dân, do Dân, vì Dân", hãy nhìn vào tấm áo em Mạnh gửi cho mẹ, chi chít chữ cốt nói với mẹ là em vô tội.

Lũ các người có mẹ hay không?

Lũ các người có còn biết xúc động nữa không?

Chí ít, hãy can thiệp, hãy tạm cho em Mạnh chịu án chung thân.

Hãy một lần trong đời, biết xúc động.

Hãy tha mạng sống cho một thanh niên.

Những cặp mắt khắp Việt Nam, khắp năm châu, đang đổ dồn vào các người.

Hãy một lần trong đời tỏ ra biết nghĩ, biết cảm xúc, biết lo cho tương lai của những con những cháu những chắt nhà các người!

Hãy ra lệnh ngừng giết em Lê Văn Mạnh.

Hãy làm người!

Phạm Toà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét